Informace k procesu Montse

Kongregace pro blahořečení a svatořečení je ve fázi Positio super vita et virtutibus.

Zprávy
Opus Dei - Informace k procesu Montse

Informativní etapa kanonizačního procesu začala v Barceloně 19. prosince 1962, čtyři roky po její smrti, a byla uzavřena 26. března 1968, v den devátého výročí jejího úmrtí.

22. února 1974 vydala Kongregace pro blahořečení a svatořečení dekret o spisech a 15. května 1992 dekret o správnosti procesu.

V době od 10. června do 28. října 1993 se konalo dodatečné diecézní šetření, které doplnilo informativní proces o nové dokumenty.

27. listopadu 1999 bylo dokončeno redigování Positio a předalo se Kongregaci pro blahořečení a svatořečení k prostudování, aby se mohl papež požádat o vyhlášení hrdinských ctností.