Informace k procesu

Jeho pověst svatosti se rychle rozšířila do všech oblastí společnosti.

Zprávy

Dokončuje se fáze Positio - dokument, který popisuje život a ctnosti služebníka Božího -, aby Kongregace pro blahořečení a svatořečení mohla rozhodnout, zda žil křesťanské ctnosti v heroickém stupni.