Eucharistický výstav k začátku Mariánského roku

Prelát Opus Dei zahájil Mariánský rok za rodinu eucharistickým požehnáním v bazilice Sv. Evžena (Řím).

Od preláta
Opus Dei - Eucharistický výstav k začátku Mariánského roku Foto: Cancaonova (cc)

Do baziliky Sv. Evžena se dostavily rodiny z hlavního města Itálie, aby uctily Nejsvětější svátost a prosily společně s Mons. Echevarríou Boha za rodiny celého světa. Úmyslem preláta bylo vyhlásit Mariánský rok, ve kterém se budou věřící a spolupracovníci Opus Dei modlit za rodiny zejména k Panně Marii a zároveň se sjednotí s úmysly papeže Františka.

Mons. Echevarría před Nejsvětější svátostí v modlitbě řekl: „Dnes, na svátek Svaté rodiny, pociťujeme ještě více blízkost našeho Pána, který si přál přijít mezi nás v rodině. Vzal na sebe naši přirozenost, abychom si uvědomili, že můžeme posvěcovat všechny okolnosti našeho života, tedy i život v rodině."

Prelát dodal: „Děkujeme ti Pane, že jsi chtěl ukázat svou blízkost právě tímto způsobem, abychom cítili, že nejsi od nás daleko. Děkujeme také Marii a Josefovi. Máme potřebu se obracet k těmto dvěma vynikajícím osobám: ona, žena jako každá jiná žena; on, jako každý jiný muž. Oba dva uměli projevit svou lásku skrze věci každodenního života, které pro mnohé lidi nemají žádný význam. Ukázali nám, že všechny vznešené činnosti se mohou proměnit v modlitbu, a připravili nám tak cestu, jak žít v Pánově blízkosti."

„Děkujeme ti Pane", pokračoval prelát v modlitbě, „žes nám umožnil se tě dotknout, následovat tě, jak jsi to dovolil i Marii a Josefovi; díky, žes chtěl být jedním z nás, Ty, který jsi dokonalý Bůh a dokonalý člověk. Nechtěl ses vyhnout žádné situace, která by tě mohla od člověka oddělit. Chtěl jsi trpět únavou, nouzí a nacházet štěstí v chudé rodině."

„Dnes, následujíc přání papeže, se modlíme za všechny rodiny světa. Nemůžeme být opravdovými katolíky, když nemilujeme své rodiče, děti, sourozence, manžela nebo manželku... Je to cesta, kterou nám ukázal Pán."

Dále pokračoval, že „je důležité, abychom se každý den modlili za rodiny celého světa a také za to, aby národy přijaly plným právem tento přirozený zákon, který pochází od Boha. Aby byli vládcové spravedliví a neničili tento velký poklad, který nám Pán dal. Tak budou lidé šťastnější, i když život v rodině není vždy lehký, žije-li se s každodenním odříkáním. Nechceme polevovat v ochraně této instituce vycházející z přirozeného zákona a v radosti se budeme za rodinu neustále modlit."

„Kéž by si každý vzal za svou vlastní odpovědnost podporu rodiny: na naší modlitbě, na našich obětích závisí štěstí mnoha rodin světa."

Modlitbu zakončil prelát slovy: „Opět se obracíme na Pannu Marii, aby nám pomohla být šťastnými v této nadpřirozené rodině Opus Dei -která je rodinou!-. Ať nás Pán naučí sloužit všem rodinám. Ať vám Bůh žehná."

Později se prelát ještě pomodlil před Nejsvětější svátostí za rodiny slovy papeže Františka, který tuto modlitbu připravil u příležitosti nedávného mimořádného synodu za rodiny.