Dopis preláta k blahořečení

U příležitosti oznámení data a místa konání blahořečení Mons. Álvara del Portilla napsal prelát Opus Dei následující řádky.

Pastýřské listy

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a mé syny!

S velkou vděčností Bohu vám chci sdělit, že včera krátce po návratu z Indie jsem obdržel potvrzení, že Svatý otec František stanovil datum a místo blahořečení ctihodného dona Álvara na 27. září 2014 v Madridu, čímž vyšel vstříc mé žádosti opírající se o velké množství lidí toužících zúčastnit se tohoto obřadu. Navíc si 11. března tohoto roku připomeneme sté výročí narození dona Álvara právě v hlavním městě Španělska. Vzhledem k ustanovení Benedikta XVI. z 20. září 2005, na základě kterého papež předsedá pouze obřadu svatořečení, se blahořečení zúčastní prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení, kardinál Angelo Amato.

Ačkoliv podrobnosti týkající se dalších akcí v Madridu a v Římě budou upřesněny později, chtěl jsem vám tuto zprávu oznámit co nejdříve, protože vás jistě naplní velkou radostí, jež nás všechny vede k Pánu, ke službě církvi a všem duším.

Chtěl bych vás také požádat, abyste se připojili k mé velké vděčnosti Svatému otci za rozhodnutí blahořečit dona Álvara, který byl pro nás všechny nejprve bratrem, později Otcem, a který tolik miloval církev a sloužil jí. Již teď jej prosme za úmysly svatého Otce, který celý Boží lid vybízí k apoštolské obnově a službě Bohu, k podpoře a pomoci těm nejpotřebnějším, dále také za nadcházející synod o rodině, svatost kněží a mnoho dalších úmyslů.

Vybízím vás, abyste následující měsíce předcházející blahořečení využili k bližšímu poznávání dona Álvara, který zde zanechal hlubokou stopu věrnosti Pánu, církvi, papeži, našemu Otci, svým bratřím a sestrám, svým přátelům, svým dětem v Díle. Opětovným procházením tolika zářných okamžiků jeho života a lepším poznáváním jeho spisů se snažme napodobovat jeho lásku k Bohu i k lidem, touhu plnit vždy a ve všem Boží vůli, apoštolský zápal, schopnost sloužit duším a připravenost nést osobně břemeno celého Díla, které je teď v rukou vašich i mých.

Don Álvaro předával lidským srdcím hluboký pokoj, jak to potvrzuje mnoho lidí, kteří se s ním setkali nebo jej poznali skrze nahrávky z besed a pastoračních cest. Má dcero, můj synu, prosme jej nyní, aby nám u Pána vyprosil opravdové gaudium cum pace nejen v našem srdci, ale i v srdcích těch, kdo se někdy dostali do kontaktu s prací Opus Dei. Budoucího blahoslaveného prosme také za mír ve světě trpícím tolika konflikty a válkami.

S velkou láskou vám žehná

váš Otec

+ Javier

Řím, 22. ledna 2014