Cesta rodiny MacDonaldů do katolické církve

Moje rodina a já jsme byli přijati do katolické církve na slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Od té doby je náš církevní život v úzkém spojení se svatým Josemaríou.

Osobní svědectví
Opus Dei - Cesta rodiny MacDonaldů do katolické církve MacDonaldovi

Můj manžel byl pokřtěn v katolické církvi už jako malé dítě, ale další svátosti nedostal. I když jsme jako rodina chodili do několika kostelů, mé děti ani já jsme pokřtění nebyli.

Nicméně naše malá dcera nám pomohla pokročit dál. Už od několika málo let se přirozeně modlila a ráda navštěvovala farnost. Nakonec se chtěla nechat pokřtít. Protože nedala pokoj, můj manžel a já jsme si pomysleli, že nás asi Bůh volá do církve, kterou manžel před tolika lety opustil.

Jednou nám vyprávěl jeden učitel katechismu, jak mu Pán změnil jeho každodenní život: od té doby, co začal praktikovat svou víru, bylo všechno stejné, ale zároveň se vše změnilo.

Nás všech šest začalo chodit na katechismus. Zpočátku jsem byla skeptická a trochu proti, ale s překvapením jsem zjistila, že vyučování a nedělní mše bylo něco, na co celá rodina s radostí čekala.

Jednou nám vyprávěl jeden učitel katechismu, jak mu Pán změnil jeho každodenní život: od té doby, co začal praktikovat svou víru, bylo všechno stejné, ale zároveň se vše změnilo. Během výuky nás upoutala jeho očividná zbožnost k světci jménem Josemaría Escrivá. Mou pozornost vzbudilo to, že tento kněz nejenom uznával a oceňoval činy evidentně světské, které konáme každý den, ale že učí, abychom na ně pohlíželi jako na příležitosti budovat církev.

Jsem matka čtyř dětí a proto mám každý den co na práci, ale i tak mám někdy pocit, že jsem neudělala nic užitečného, že jsem nijak společnosti nepřispěla. Proto mi jsou útěchou slova svatého Josemaríi: „svatost není pro privilegované, ale všechny pozemské cesty, všechny stavy a profese, všechny počestné práce mohou mít nadpřirozenou hodnotu. Všichni, muži i ženy, ať už jsou kdekoliv, mohou dosáhnout křesťanské dokonalosti.“

Jako matka čtyř dětí církvi pomáhám tím, že se starám o své děti a sloužím rodině, a tuto svou práci dělám, jak nejlépe dovedu. A to mě každý den posiluje a povzbuzuje.

Rodina MacDonald, USA

2015