Archív: Videa a dokumenty

Je mnoho 12 výsledků pro "Videa a dokumenty"
Dokument: Velikost běžného života

Dokument: Velikost běžného života

Jak dosáhnout toho, aby práce a rodinný život získal neocenitelnou hodnotu? Dokument "Velikost obyčejného života" odráží snahu New Yorského makléře, kanadské návrhářky módy, čínského řezníka, keňské dětské lékařky, najít Boha v jejich běžném dni. Představujeme ukázku z dokumentu.

Preces Opus Dei

Preces Opus Dei

Každý den věřící Opus Dei pozdvihují svá srdce k Pánu prostřednictvím modlitby, ve které skrze Ježíše Krista a v Duchu svatém chválí, děkují a prosí Boha Otce o osobní potřeby a potřeby svých bližních.

Stanovy Opus Dei

Stanovy definující poslání a strukturu Opus Dei, publikované (v latině) v knize 'El Itinerario jurídico del Opus Dei' (Kanonická stezka Opus Dei); A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J.L. Illanes; Eunsa, 1989; str. 628-657. Byly církví schváleny v roce 1982.

Dekret Apostolicam actuositatem

Druhý vatikánský koncil, Dekret o apoštolátu laiků (kapitola I, č. 2) – tyto úvahy o laickém apoštolátu jsou zajímavé ve spojitosti s apoštolátem, který vykonávají laici Opus Dei ve společnosti.

Katechismus katolické církve

Katechismus katolické Církve (č. 874-913) – tyto body o struktuře Církve mluví o povolání laiků a jejich účasti na kněžském, prorockém a královském poslání Krista.