Archív: Tiskové středisko

Je mnoho 36 výsledků pro "Tiskové středisko"
První kroky a mše sv. Josemaríi v Rumunsku

První kroky a mše sv. Josemaríi v Rumunsku

Mons. Javier Echevarría ve svém posledním měsíčním dopise žádá o modlitby za zahájení stálé apoštolské práce Prelatury v Indonésii, Rumunsku a Koreji. Denis Cheyrouze, francouzský spolupracovník, nám poskytl tyto fotografie z první mše ke cti sv. Josemaríi a ze zařizování prvního centra Díla v Rumunsku.

VIDEO: Panna Maria a měsíc květen

Sv. Josemaría radil, abychom byli v měsíci květnu co nejblíže lásce Panny Marie. Zde je odkaz na záznam, na kterém promluví světec několikrát o Matce Boží. Tento článek uvádí český překlad natočených rozhovorů (o celkové délce asi 2 minuty), odkaz na ně je nahoře na stránce.