Archív: Fotografie, videa a audia

Je mnoho 15 výsledků pro "Fotografie, videa a audia"
První kroky a mše sv. Josemaríi v Rumunsku

První kroky a mše sv. Josemaríi v Rumunsku

Mons. Javier Echevarría ve svém posledním měsíčním dopise žádá o modlitby za zahájení stálé apoštolské práce Prelatury v Indonésii, Rumunsku a Koreji. Denis Cheyrouze, francouzský spolupracovník, nám poskytl tyto fotografie z první mše ke cti sv. Josemaríi a ze zařizování prvního centra Díla v Rumunsku.

VIDEO: Panna Maria a měsíc květen

Sv. Josemaría radil, abychom byli v měsíci květnu co nejblíže lásce Panny Marie. Zde je odkaz na záznam, na kterém promluví světec několikrát o Matce Boží. Tento článek uvádí český překlad natočených rozhovorů (o celkové délce asi 2 minuty), odkaz na ně je nahoře na stránce.

Video o prelátním kostele Opus Dei

Kostel Pany Marie Královny míru v Římě je místem modlitby, kde jsou umístěny ostatky sv. Josemarie Escrivy. Milióny lidí na celém světě se utíkají k přímluvě sv. Josemarie, aby si u Boha vyprosili milosti všeho druhu. Mnozí přicházejí do prelátního kostela - prosit nebo děkovat za milosti přijaté na jeho přímluvu.