Biografia de Mons. Fernando Ocáriz
Mons.Fernando Ocáriz, prelat de l'Opus Dei

Cartes pastorals

Missatge del prelat (10 de maig del 2018)

El prelat amb motiu del mes de maig, dedicat a la Mare de Déu, envia un missatge en el qual convida a acudir a la seva mediació tot pregant pels preveres.

Hem començat aquest mes de maig, especialment dedicat a la Santíssima Mare de Déu, amb l’alegria i l’agraïment al Senyor per l’ordenació de 31 nous sacerdots de la Prelatura, el passat dia 5.

Acudim a la Mare de Déu, Mare dels sacerdots, per resar pels preveres del món sencer. Demanem que rebin i conservin el do del sacerdoci amb amor agraït, com fidels servidors de Déu i ...

Altres intervencions

Notícies

Reportatge sobre el viatge pastoral del prelat a Londres

Reportatge sobre el viatge pastoral del prelat a Londres

Al desembre de 2017, Mons. Fernando Ocáriz, prelat de l'Opus Dei, va passar tres dies a Londres. Aquest documental recull algunes de les paraules que va dirigir a fidels de l'Opus Dei i amics i descriu diverses de les iniciatives socials i educatives que va visitar i que són promogudes per fidels de la prelatura, juntament amb altres persones.