Apostolat de la confessió

En aquest vídeo, Mons. Álvaro del Portillo assegura que la confessió és el major bé, el major regal, que un pot fer als seus amics.