Sant JosepmariaUn text per cada dia

“La labor dels pares és importantíssima”

Admira la bondat del nostre Pare Déu: ¿no t'omple de goig la certesa que la teva llar, la teva família, el teu país, que estimes amb bogeria, són matèria de santedat? (Forja, 689)

Em commou que l’Apòstol qualifiqui el matrimoni cristià, de sacramentum magnum sagrament gran. També d'aquí dedueixo que la labor dels pares de família és importan­tíssima.

Participeu del poder creador de Déu i, per això, l'amor humà és sant, noble i bo: una alegria del cor, a la qual el Senyor en la seva providen­cia amorosa vol que altres lliurement hi renun­ciem.

Cada fill que us concedeix Déu és una gran benedicció divina: no tingueu por als fills! (Forja, 691)

En les meves converses amb tants ma­trimonis, els insisteixo per tal que, men­tre visquin ells i visquin també els seus fills, han d'ajudar-los a ser sants, bo i sabent que a la terra no serem sants ningú. No farem més que lluitar, lluitar i lluitar.

I afegeixo: vosaltres, mares i pares cristians, sou un gran motor espiritual, que envia als vostres fortalesa de Déu per aquesta lluita, per vèncer, perquè siguin sants. No els defraudeu! (Forja, 692)

Pel teu tracte amb Crist, estàs obligat a retre fruit.

Fruit que sadolli la fam de les ànimes, que se t'acostin, en la feina, en la convivència, en l'am­bient familiar... (Forja, 981)