Pregar a Guadalupe Ortiz de Landázuri

Oració per a la devoció privada.

Guadalupe Ortiz de Landázuri
Opus Dei - Pregar a Guadalupe Ortiz de Landázuri

Déu Pare, concediu-me per intercessió de la vostra serventa Guadalupe, que sàpiga fer com ella el treball ordinari amb amor, i encomanar la fe i l’alegria a totes les persones que m’envolten perquè moltes més us coneguin i us estimin. Digneu-vos glorificar la vostra serventa i concediu-me, per la seva intercessió, el favor que us demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, avemaria i glòria.

De conformitat amb els decrets del Papa Urbà VIII, declarem que no s’intenta prevenir el judici de l’Autoritat eclesiàstica i que la present pregària no té cap finalitat de culte públic.

Descarregar l'estampa en format PDF