Pels drets dels treballadors i els qui no tenen feina

La intenció de la pregària del Papa Francesc per al mes de d'octubre és per protegir els drets dels treballadors i feina als desocupats.

Del Papa

Intenció d'octubre de 2017:

"Demanem pel món del treball, perquè s'asseguri a tothom el respecte i la protecció dels seus drets i es doni als desocupats la oportunitat de contribuir a la construcció del bé comú."

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors