​La devoció d’Álvaro del Portillo a la Mare de Déu de la Mercè

En la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè recordem la devoció que li tenia Álvaro del Portillo, successor de sant Josepmaria al capdavant de l’Opus Dei, fet que es fa palès atenent que va visitar la Mercè en set ocasions.

Notícies

Entre 1980 i 1993, Álvaro del Portillo va visitar en diverses ocasions Barcelona,i concretament en set va aprofitar la seva estada per anar a pregar als peus de la Mare de Déu de la Mercè com anteriorment ja havia fet sant Josepmaria Escrivà en moments importants de la historia de l’Opus Dei.

D’algunes d’aquestes visites d’Álvaro del Portillo a la Mercè en queda constància en el llibre d’or de la Basílica de la Mare de Déu de La Mercè on Álvaro del Portillo va signar en dues ocasions.

La primera signatura té data del 17 de maig de 1989, just tres anys abans de la beatificació del fundador de l'Opus Dei. El dimecres 17, Álvaro del Portillo va anar a resar a la Mercè per agrair a la Mare de Déu la configuració jurídica de l'Obra com a prelatura personal. El rector de la Basílica demanà a Álvaro que posés unes paraules en el llibre d'or. Va escriure:

A la Verge Santíssima de la Mercè, Mare de Déu, en acció de gràcies i en petició de nous dons: perquè tots els membres de l'Opus Dei, fidels al carisma del nostre Fundador -que tan gran amor tenia a la Mare de Déu de la Mercè- servim constantment la Santa Església. Mare de Déu de la Mercè, pregueu per nosaltres! Barcelona, 17-V-89.

Aquell mateix dia va beneir una petita imatge de la Mare de Déu de la Mercè que té gravades dues dates i una jaculatòria: 28.XI.82 Deo Gratias! 17.V.89 en recordança de la data de la configuració jurídica de l'Opus Dei com a prelatura personal, i el dia que va beneir la imatge, que ara es venera al centre Braval al barri del raval de Barcelona.

La segona signatura té data de 16 de novembre de 1993 coincidint amb la darrera vegada que Álvaro va estar a la Mercè. En aquesta ocasió va lliurar al rector una medalla commemorativa de la beatificació del Fundador de l’Opus Dei, una relíquia ex indumentis del beat Josepmaria i un cartell explicatiu, actualment col·locats en una vitrina dins el cambril de la Mare de Déu. Novament li van oferir signar en el llibre d'or, i va escriure:

Que la Verge Santíssima de la Mercè ens protegeixi i ompli de gràcies sempre.

Els escrits d’Álvaro del Portillo i la seva pietat duen una forta empremta mariana, com també la duu l’Opus Dei, el camí de santificació en la vida ordinària que la providència divina obrí el 2 d’octubre de 1928. Procurava posar Maria en tot, i recórrer a Ella per qualsevol necessitat. I, per bé que totes les advocacions de la Mare de Déu que conegué van trobar un lloc en el seu cor, algunes van cobrar especial rellevància. Entre elles es troba la de la Mercè, patrona de Barcelona. Les seves visites a la Mare de Déu de la Mercè han estat continuades per molts fidels de l’Opus Dei.