Els cooperadors de l'Opus Dei

Sense pertànyer a l'Opus Dei, es pot cooperar de diverses maneres en la tasca apostòlica que fa la Prelatura.

Els cooperadors
Opus Dei - Els cooperadors de l'Opus Dei

"A mesura que el nostre afany d'amor i de pau es vagi estenent, com una conseqüència de l'esperit cristià que anirà amarant totes les activitats del món, contribuirem a que siguin més fàcilment resolts els grans problemes que aclaparen a la humanitat". Sant Josepmaria deia que l'Obra no podria assolir aquest somni sense l'ajuda dels cooperadors.

Els cooperadors són persones de totes les races, cultures i religions: catòlics i no catòlics, cristians o no, i també no creients, que amb els fidels de la Prelatura i altres ciutadans promouen nombroses iniciatives de caràcter formatiu i social.

La seva col·laboració pot ser tant de caràcter espiritual com material. "Necessitem cooperadores com tu, que resin; cooperadores com tu, que somriguin", va comentar sant Josepmaria a una camperola peruana, en un viatge per Amèrica Llatina. En allò material, poden cooperar amb el seu treball o amb almoines.

Referint-se a aquells que comparteixen ideals de promoció humana amb fidels de l'Opus Dei, deia sant Josepmaria: "Tinc tants amics que no són catòlics. Ens donen una mica del que per a ells fins ara era necessari; ho donen generosament per les obres apostòliques. Ens faciliten el seu temps i un tros de la seva vida".

Els cooperadors catòlics aprecien també el sentit espiritual i apostòlic d'aquestes activitats, al servei de Déu, de l'Església i de totes les ànimes. Entre ells, es compten, no només fidels laics, sinó clergues de moltes diòcesis del món sencer i comunitats religioses, que col·laboren amb la seva oració.

Els cooperadors reben l'afecte, l'agraïment i l'oració diària del Prelat i de tots els fidels de l'Opus Dei. A més, si ho desitgen, se'ls ofereix la possibilitat de rebre assistència espiritual. Els cooperadors catòlics es beneficien també dels béns espirituals concedits per l'Església Catòlica als que col·laboren amb l'Opus Dei: en determinades dates de l'any poden rebre el do d'algunes indulgències, observant les condicions establertes per l'Església i renovant, per devoció, els seus compromisos com cooperadors.

També creients d'altres religions

De la Prelatura de l'Opus Dei reben, a més, l'ajuda espiritual de l'oració de tots els fidels i la possibilitat de participar, si ho desitgen, en recessos, cercles o altres mitjans de formació. Aquesta formació els estimula a aprofundir en la seva vida espiritual, estimar amb obres al Papa i als bisbes i a donar, personalment, sense formar grup, un testimoni conseqüent amb la seva vocació cristiana.

Moltes persones descobreixen en aquests mitjans de formació la possibilitat de practicar i difondre en el seu propi ambient un dels trets fonamentals de l'esperit de l'Opus Dei: la santificació del treball ordinari i dels deures familiars i socials.

Per ser cooperador no cal una vocació específica. En general, els cooperadors provenen de parents, amics, col·legues i veïns dels fidels de l'Opus Dei, o bé dels qui tenen devoció a sant Josepmaria, participen en els apostolats de la prelatura, o s'interessen per la tasca de promoció humana i social que es fa a través de les iniciatives apostòliques dels fidels de l'Opus Dei.

També les comunitats religioses poden ser nomenades cooperadores de l'Opus Dei. Aquestes comunitats -unes 500- cooperen amb la seva oració diària per la tasca de la prelatura.

Entre els cooperadors de l'Opus Dei hi ha catòlics, cristians d'altres confessions i creients d'altres religions. Poden ser cooperadors també homes i dones no creients o que no professen cap religió. Les uneix el desig de participar i col·laborar en les variades iniciatives promogudes en benefici de la societat, que estan obertes a tots.

El vicari del prelat a cada país nomena les persones cooperadores a proposta d'un fidel de l'Opus Dei.