Conflicte amb un professor

​En el primer quadrimestral de l'últim any de carrera vaig tenir un contratemps amb un professor, que s'enfrontava a les meves posicions, i arribàvem a discutir a l'aula. ​

Favors
Opus Dei - Conflicte amb un professor

A l'examen només em va concedir un aprovat, argumentant, entre altres coses, que ser catòlic és simple i marginal, i que una persona com jo no mereixia més.

Vaig demanar a Guadalupe que intercedís per mi davant aquesta injustícia. Quan vaig veure la qualificació a l'expedient hi havia un excel·lent.

A.S.L.