Afavorir el diàleg, la pau i la comprensió

La intenció de la pregària del Papa Francesc pel mes de novembre són els cristians d'Àsia, perquè treballin per afavorir el diàleg amb els qui pertanyen a altres religions.

Del Papa

Intenció de novembre de 2017:

"Demanem pels cristians d'Àsia, perquè afavoreixin el diàleg, la pau i la comprensió mútua, especialment amb els qui pertanyen a altres religions"

El vídeo del Papa és una iniciativa de la Xarxa Mundial d'Oració del Papa, que difon les intencions mensuals del Papa. Es publica cada mes al Youtube.

►Vídeos anteriors